Április - 2021
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tanárképző és Digitális Tanulási Központ

Tanárképző és Digitális Tanulási Központ


A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ (TDTK) ezzel az elnevezéssel és tevékenységi körrel 2015 februárjában jött létre, jogelődje az 1999-ben alapított Tanárképző Központ, amelynek fő feladata eredetileg az Egyetemen folyó gazdasági, közgazdasági tanárképzés és továbbképzés tartalmi és szervezési feladatainak koordinálása volt. Az új központ kibővült tevékenységi köre - az egyetemi szenátus által elfogadott ügyrendje szerint - a következő: „a TDTK egyrészt a tanár szakos hallgatók képzéséért felelős szervezeti egység, amely összehangolja a tanárképzésben résztvevő intézetek/tanszékek munkáját, biztosítja e tekintetben a karok közötti kooperációt. Másrészt az Egyetem számára nyújt központi e-learning módszertani és technológiai szolgáltatást. Segíti az egyetemi polgárok e-learning tananyagok fejlesztését és az e-learning keretrendszer használatát. Alkalmazásgazdája az Egyetem e-learning rendszerének, amelyhez ügyfélszolgálatot biztosít. Koordinálja az egyetemi e-learning rendszer informatikai fejlesztéseit. Támogatja továbbá az egyetemi e-learning stratégia kialakítását, megvalósítását, és részt vesz az e-learning elemeket tartalmazó pályázatok kialakításában és megvalósításában.”
A TDTK három fő szervezeti egysége:

  1. A Tanárképző és Oktatás-módszertani Iroda (TOMI)

  2. A Digitális Tananyagfejlesztő és Szolgáltató Iroda (DIGITAN)

  3. Az Ügyfélszolgálat.

A TDTK jelenleg érvényes ügyrendje itt olvasható.


A fentieknek megfelelően a TDTK egyik fő tevékenységi területe a közgazdász tanárok képzése, amely intézményünkben hosszú múltra tekint vissza. A Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjein azok létrejötte óta – néhány év kihagyással - folyik közgazdász tanárok képzése. A szakmai tanárképzés sajátosságai miatt ez a tevékenység legalább három tényező, a közgazdászképzés tartalmának és szervezeti megoldásainak, a tanári képesítés rendszerének és követelményeinek valamint a közoktatás és a szakképzés átalakulásának, reformjainak mozgásterében értelmezhető, ezek változása minden esetben befolyással volt és van a gazdasági tanárképzés tartalmának és rendszerének alakulására. (Az Egyetemünkön folyó gazdasági tanárképzés történetéről bővebben ide kattintva olvashatnak.)


Napjainkban a közgazdász tanárképzés tartalmát, követelményeit és szervezeti jogi kereteit „A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a 283/2012. (X.4.) Korm. rendelet és a 8/2013. (I.30) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről” adják. Ennek és a korábbi szabályozásoknak megfelelően egyetemünkön a következő szakokon lehetséges közgazdász tanári képesítést szerezni: közgazdász tanár (kereskedelem és marketing szakirányon) valamint közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakirányon), osztatlan és MsC képzésben, nappali és levelező tagozaton. Az új jogi keretek szerint tervezzük, hogy tanárképzésünket a következő szakokon folytatjuk: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, kereskedelem-marketing, vállalkozási ismeretek. A különböző szakokon a képzés két fő területe a szakmai (szaktárgyi) felkészítés és a tanári felkészítés (pszichológiai-pedagógiai, módszertani elmélet és gyakorlat). A tanári felkészítés a fenti rendeletekben meghatározott ismeretek, képességek és attitűdök kialakítása érdekében folyik. A felkészítés tantárgyi rendszeréről, tartalmáról és követelményeiről a képzések operatív tanterveiben és tantárgyi tematikáiban tájékozódhat az érdeklődő olvasó.


Központunk tevékenységébe tartozik továbbá különböző tanár-továbbképzési programok indítása és szakmai felügyelete. Ezek közül kiemelkednek a pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések különböző specializációval, valamint a közoktatási- és tankerület-igazgatási és mentor tanári felkészítések.

 

A tanárképző és Digitális Tanulási Központ és jogelődje, a Tanárképző központ eddigi vezetői:

Dr. Kovács Zoltán

2000

2007

Dr. Perjés István

2007

2010

Dr. Bodnár Éva

2010


Budapest, 2015. július 1.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.